Dzisiaj jest Sobota 16-02-2019
Poród
Poród czyli inaczej czynność porodowa to nic innego jak skurcze macicy, które występują w krótkich regularnych odstępach czasu z narastającym natężeniem, doprowadzając do rozwierania szyjki macicy w celu wydalenia dziecka.

Okresy porodu

1. Pierwszy okres.
Pierwszy okres porodu obejmuje wygładzenie części pochwowej i rozwarcie szyjki macicy.
Zaczyna się, kiedy skurcze macicy stają się wystarczająco częste, silne i długie, aby rozpocząć zauważalne wygładzenie i rozwieranie szyjki macicy. Pierwszy okres porodu trwa średnio 12 godzin u pierwiastek i około 7 godzin u wieloródek. choć długość tego okresu może niekiedy znacznie od-biegać od tej średniej.


2. Drugi okres.
Drugi okres porodu obejmuje wydalanie płodu.Rozpoczyna się w chwili pełnego rozwarcia szyjki i kończy się urodzeniem noworodka. Drugi okres trwa średnio około 50 minut u pierwiastek1 około 20 minut u wieloródek. Nierzadko jednak zdarza się, że drugi okres trwa do2 godzin, szczególnie u pierwiastek. Ten okres charakteryzuje się silnym parciem rodzącej.

3. Trzeci okres.
Trzeci okres porodu obejmuje odklejenie się i wydalanie łożyska. Zaczyna się w chwili urodzenia noworodka i kończy się wydaleniem łożyska. Łożysko zwykle jest wydalane w ciągu 5 minut od urodzenia noworodka.

Charakterystyka skurczów macicy

1. Skuteczne skurcze macicy trwają 30-90 sekund, z natężeniem 20-50 mm Hg, i z częstotliwością co 2-4 minuty.
2. Przypuszcza się, że bolesność skurczów jest powodowana przez jeden lub kilka takich czynników, jak:
a. niedotlenienie skurczonego mięśnia macicy,
b. ucisk zwojów nerwowych w szyjce i dolnej części macicy przez gęsto sprzężone pęczki włókien mięśniowych,
c. rozciąganie szyjki macicy w czasie rozwarcia,
d. rozciąganie otrzewnej-trzewnej tzw. omacicza -jedynej warstwy macicy zawierającej zakończenia nerwowe.
3. Skurcze w czasie porodu prowadzą do wewnętrznego zróżnicowania się macicy, wskutek czego wyodrębniają się w niej:
a. górny aktywny odcinek macicy (staje się on grubszy w miarę postępu porodu, a siła jego skurczów przesuwa płód ku szyjce macicy),
b. dolny, bierny odcinek macicy (staje się on cienki z powodu skurczów górnego odcinka, wzmagając zanik szyjki macicy).
c. Pierścień Bandla ,granica pomiędzy górnym ,aktywnym skurczowo odcinkiem macicy a dolnym biernym.
Daje się go wyczuć w trakcie skurczu nad spojeniem łonowym.

Zmiany w szyjce macicy przed porodem i w czasie porodu

1. Zanik szyjki macicy.
Jest to skrócenie kanału szyjki mniej więcej do 2 cm, a maksymalnie do takiej, w której
kanał jest zastąpiony okrągłym ujściem o brzegach cienkich jak papier. Następuje to wtedy, gdy włókna mięśniowe ujścia wewnętrznego są pociągane ku górze w kierunku dolnego segmentu macicy.
2. Rozwarcie szyjki macicy następuje w miarę stopniowego poszerzania się ujścia szyjki.
Aby główka średniego płodu mogła przejść przez szyjkę w czasie porodu, kanał musi się rozszerzyć do średnicy około 10 cm. Kiedy osiąga średnicę wystarczającą do przejścia główki płodu, oznacza to, że szyjka macicy jest całkowicie rozwarta.

wstecz

Ankieta

Ile czasu powinny trwać zaręczyny?

jeden miesiąc
trzy miesiące
pół roku
rok
dłużej niż rok
nie ma reguły, mogą trwać ile chcą :)