Dzisiaj jest Sobota 16-02-2019
Niska masa urodzeniowa przyczyną gorszego zdrowia
Zgodnie z opublikowanymi przez Archives of Disease in Childhood informacjami możemy stwierdzić, iż problemy zdrowotne dzieci z niską masą urodzeniową nie kończą się po okresie noworodkowym.


Do przeprowadzenia badań zakwalifikowano 59 pacjentów w wieku 15 lat, którzy przyszli na świat z bardzo niską masąurodzeniową. Jednocześnie utworzono grupę kontrolną składającą się z 55 osób dobranych pod względem płci i wieku.

Badania wykazały wyraźne różnice pomiędzy badanymi grupami. Pacjenci z niską masą urodzeniową wykazywali mniejszą aktywność wzrokową (mediana -0,11 i odpowiednio -0,2), jak również ich ostrość widzenia dwuocznego była gorsza niż u grupy kontrolnej (60'' i 30''). U osób z niską masą urodzeniową częściej występował astygmatyzm, 11 z 59 gdzie u osób z prawidłową wagą urodzeniową w porównaniu nie odnotowano ani jednego takiego przypadku. Ponadto średni iloraz inteligencji był niższy u osób z niską masą urodzeniową o około 12 pkt i wynosił średnio IQ=85. Jednocześnie u 30% pacjentów stwierdzono odchylenia od normy w MRI głowy - osoby te znacznie gorzej radziły sobie we wszystkich testach.

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia można z bardzo dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż bardzo niska masa urodzeniowa może mieć znaczący wpływ na upośledzenie funkcji wzroku oraz funkcji poznawczych, jak również predysponuje do zniekształceń w obrazie MRI głowy.
wstecz

Ankieta

Czy lubisz poranny sex?

obowiązkowo!
tak, lubię
tylko czasami
wolę pospać
nie lubię
nigdy!