Dzisiaj jest Sobota 16-02-2019
Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa "Kiedy 1+1=3"
W najbliższą niedzielę (8 czerwca) na wrocławskiej Pergoli w ramach Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3” odbędzie się akcja edukacyjna. Będzie to już trzecia akcja w trakcie Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa. Kampania jest odpowiedzią na potrzeby społeczne - według badania CBOS przeprowadzonego w ramach kampanii, aż 51% młodych Polaków uważa, że edukacja nt. życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych, którą młodzież otrzymuje w szkole jest niedostateczna.
 
Inspiracją do powstania Kampanii były niepokojące statystyki dotyczące nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych młodych ludzi, a także niedostateczna wiedza nt. antykoncepcji w Polsce. Potrzebę edukacji w tym zakresie wykazały również badania Centrum Badań i Opinii Społecznej przeprowadzone w ramach Kampanii „Kiedy 1+1=3”.

Dlatego też inicjatorzy Kampanii zadecydowali o zorganizowaniu Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa, który celowo uwzględnia w terminie Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca, aby w ten sposób przypomnieć o ważnej kwestii, jaką jest zakładanie rodziny. Akcje świadomościowe zaplanowano w 5 miastach Polski. Inauguracyjna akcja odbyła się 25 maja w Lublinie, z okazji Dnia Dziecka Kampania odwiedziła Kraków, a 8 czerwca akcję zaplanowano we Wrocławiu.

Podczas akcji na wrocławskiej Pergoli w godz. 12-00-16.00 w namiocie Kampanii będzie można skorzystać z porad ekspertów – ginekologów z Towarzystwa Rozwoju Rodziny, które objęło patronat honorowy nad kampanią. Młodzież biorąca udział w akcji będzie mogła otrzymać broszurę edukacyjną „Przewodnik po antykoncepcji czyli jak świadomie planować rodzinę” oraz wziąć udział w konkursach edukacyjnych z nagrodami. Dodatkowo dzieci będą mogły uczestniczyć w zabawach związanych z tematem rodziny prowadzonych przez aktora - Pawła Smagałę.

Nieświadomość szybko może zmienić dotychczasowe życie nastolatków, a niekiedy prowadzić nawet do niepożądanych zachowań takich jak samobójstwo czy aborcja. Nierzadkie są sytuacje, kiedy nastolatki rodzą dzieci, a media informują o noworodkach podrzucanych na śmietnik czy dramatach rodzinnych związanych z niechcianą ciążą. We współczesnym świecie wiedza w tym zakresie ma szczególne znaczenie. Potwierdziły to przeprowadzone w kwietniu br. badania nt. postaw i zachowań seksualnych młodych Polaków oraz badanie sytuacji młodocianych matek.

„Właśnie dlatego chcemy edukować młodych ludzi nt. odpowiedzialnych zachowań seksualnych poprzez uświadamianie ich, że z seksem zawsze będzie wiązał się temat macierzyństwa i rodzicielstwa. Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa ma za zadanie promować świadomość antykoncepcyjną oraz świadome planowanie rodziny, aby w przyszłości rodzicami stawali się ludzie dojrzali do decyzji o posiadaniu potomstwa
– mówi Magdalena Bober z firmy Gedeon Richter Plc., która jest inicjatorem Kampanii.

„Głównym czynnikiem pozwalającym realizować świadome rodzicielstwo jest wiedza. Bez informacji na temat antykoncepcji i bez swobodnego dostępu do niej, nikt nie zrealizuje skutecznie swoich planów, szczególnie w tak delikatnej materii jaką jest sfera intymna” – dodaje dr n. med. Grzegorz Południewski z Towarzystwa Rozwoju Rodziny.

Organizatorzy Kampanii „Kiedy 1+1=3”, szczególnie ze względu na fakt, że wg badania CBOS 73,2% młodych ludzi podziela opinię, że stosowanie antykoncepcji świadczy o dojrzałości i świadomym podejściu do kwestii planowania rodziny, mają nadzieję, że zaplanowane akcje okażą się wartościowe.
Kolejne akcje w ramach Kampanii odbędą się jeszcze w: Gdańsku (15.06) i Toruniu (22.06).

Patronat honorowy nad Kampanią objęli: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Towarzystwo Rozwoju Rodziny. Inicjatorem Kampanii jest firma Gedeon Richter Plc. – patron świadomego rodzicielstwa.

Co mówią badania opinii?
Postawy i zachowania seksualne młodych Polaków*
Młodzi ludzie czerpią wiedzę nt. życia seksualnego (w tym również środków antykoncepcyjnych) od rówieśników, kolegów – 55,4%, z Internetu – 43,9%, ze szkoły, od nauczycieli – 34,9%, z czasopism młodzieżowych – 32,6%
Aż 51,7% uważa, że wiedza nt. życia seksualnego (w tym również środków antykoncepcyjnych), jaką obecnie młodzież otrzymuje w szkole jest niewystarczająca Uważają jednak, że tę wiedzę powinni im dostarczać rodzice (opiekuni) – 72,9%, szkoła – 61,6% czy lekarz lub farmaceuta – 35,7% Trzy czwarte przyznało, że lekcje wychowania seksualnego powinny być obowiązkowe 79,9% młodych respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że brak wiedzy nt. życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych jest główną przyczyną przypadkowych ciąż nastolatek
73,2% podziela opinię, że stosowanie antykoncepcji świadczy o dojrzałości i świadomym podejściu do kwestii planowania rodziny

Sytuacja młodocianych matek **
Większość uczestniczek badania przyznała z perspektywy czasu, że ich wiedza na temat życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych nie była wystarczająca Młodociane matki przyznały, że mimo podstawowej wiedzy na ten temat nie umiały połączyć jej z praktycznym zastosowaniem albo mówiły, że brakowało im wyobraźni bądź poczucia odpowiedzialności Większość kobiet zaszła w ciążę dość szybko od momentu rozpoczęcia współżycia seksualnego (w okresie do 6 miesięcy), zdarzało się to również u progu inicjacji seksualnej Choć pojawienie się dziecka kobiety oceniały pozytywnie, głównie ze względu na zwiększenie mobilizacji życiowej, to wspomniały też o problemach i trudnościach, o których wcześniej nie pomyślały:  trudność godzenia nauki z zajmowaniem się dzieckiem; zakończenie edukacji na niższym poziomie niż chciałyby; nowe obowiązki i odpowiedzialność; radykalna zmiana trybu życia, brak czasu na wiele innych rzeczy, brak życia towarzyskiego; brak umiejętności ułożenia sobie życia z ojcem dziecka wynikającej z niedojrzałości; żal, że dziecko nie ma lepszego biologicznego ojca Prawie wszystkie uczestniczki badania uważają, że dziewczyny powinny być lepiej poinformowane o życiu seksualnym. Wg nich najważniejsza rola w tym zakresie przypadać powinna rodzicom, zwłaszcza matce oraz szkole, gdzie lekcje powinny być obowiązkowe. Wiedza dostarczana w szkole jest niewystarczająca Z perspektywy doświadczeń gdyby mogły cofnąć czas, rozpoczęłyby współżycie seksualne później albo – jeśli rozpoczęłyby w tym samym wieku – stosowałyby środki antykoncepcyjne
* Badanie CBOS, kwiecień 2008, reprezentatywna próba ogólnopolska 495 osób w wieku 13-21 lat
** Badanie CBOS, kwiecień 2008, wywiady pogłębione z 30 młodocianymi matkami z różnych regionów Polski, 14 kobiet urodziło w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 6 nie później niż 5 lat temu,
5 ponad 5 lat temu i 10 ponad 10 lat temu.
wstecz

Ankieta

Która pora roku jest najlepsza na ślub?

Wiosna
Lato
Jesień
Zima