Dzisiaj jest Niedziela 09-08-2020
Ślub konkordatowy

Zgodnie z umową pomiędzy Stolicą Apostolską, a Rzeczpospolitą Polską w naszym kraju od 15 listopada 1998 roku obowiązuje ślub konkordatowy. Dzięki tej ustawie młode pary nie muszą zawierać ślubu cywilnego i kościelnego jednocześnie. Wystarczy tylko zawrzeć związek małżeński w kościele i dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez prawo polskie.
Ślub konkordatowy najczęściej zawierany jest w parafii panny młodej lub pana młodego (wzięcie ślubu w innej parafii wymaga zgody własnej parafii).

Wymagane dokumenty:

 • dowody osobiste
 • metryki chrztu (nie starsze niż 3-miesięczne)
 • zaświadczenia o bierzmowaniu (jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu)
 • świadectwa nauki religii
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego
 • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii
 • zaświadczenia o spowiedzi

Terminy:

 • 6 miesięcy przed wybraną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu (czasami należy tę datę potwierdzić w wyznaczonym przez księdza terminie).
 • 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny. Do spisania protokołu z dokumentów potrzebne będą: dowody osobiste, metryki chrztu, zaświadczenia o bierzmowaniu i świadectwa nauki religii. Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach Młodych głoszone są zapowiedzi. Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi. W tym samym czasie należy rozpocząć uczęszczanie na kurs przedmałżeński (kurs trwa do 10 tygodni).
 • Nie wcześniej niż trzy miesiące przed uroczystością należy zdobyć z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie to jest ważne tylko 3 miesiące). W tym celu należy zgłosić się do U.S.C. z dowodami i skróconymi odpisami aktów urodzenia. Szczególne przypadki poznasz w rozdziale Ślub cywilny.
 • 2 miesiące przed ślubem należy zacząć spotkania w poradni rodzinnej (mogą trwać nawet 6 tygodni).
 • Dzień przed ślubem po raz drugi przystępujemy do sakramentu spowiedzi.
 • W dniu ślubu należy przyjechać do kościoła na kilkanaście minut przed uroczystością. Wraz ze świadkami udać się do zakrystii. Musimy posiadać zaświadczenia o spowiedzi. Wobec świadków i księdza, który będzie udzielał sakramentu małżeństwa narzeczeni, składając podpisy, potwierdzają wolę wywarcia skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego. Dokument podpisują także świadkowie, natomiast duchowny asystujący złoży swój podpis dopiero po zawarciu małżeństwa.
 • W ciągu 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego ksiądz zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Urząd Stanu Cywilnego.
 • Po około 2 tygodniach w Urzędzie Stanu Cywilnego gotowe są do odebrania skrócone odpisy aktu ślubu. Po odpisy ten może zgłosić się tylko jeden ze współmałżonków, ale z obydwoma dowodami osobistymi (do dowodów wbijane są odpowiednie adnotacje).

Opłaty:

 • w Urzędzie Stanu Cywilnego opłata skarbowa - 50 zł.
 • w kościele - "co łaska"

Przebieg ceremonii:

W uroczystym dniu ślubu państwo młodzi oraz świadkowie składają podpisy w odpowiednich miejscach zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, na trzech egzemplarzach, które podpisuje również kapłan. Trzeba pamiętać, żeby w tym dniu przyjechać do Kościoła kilka minut wcześniej, by spokojnie dograć wszystkie formalności w zakrystii.

Po homilii następuje obrzęd zawarcia małżeństwa. Wszyscy wstają, a narzeczeni zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem, który zwracając się do nich po imieniu zadaje im następujące pytania:

(Imię i imię) czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?
Narzeczeni odpowiadają: Chcemy.
Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?
Narzeczeni: Chcemy.
Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?
Narzeczeni: Chcemy.


Następnie wszyscy zebrani śpiewają stojąc hymn do Ducha Świętego O Stworzycielu Duchu, przyjdź, prosząc Ducha Prawdy i Uświęciciela o dary i łaski konieczne w małżeństwie.

W chwili zawierania małżeństwa narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie, a kapłan wiąże je końcem stuły. Odtąd te ręce, będą nierozerwalnie sobie towarzyszyły, pomagały i wspierały się.

Narzeczeni powtarzają teraz kolejno za kapłanem:
Ja (imię) biorę Ciebie (imię) za żonę (męża) i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Szczegóły dotyczące wystroju kościoła, muzyki, możliwości robienia zdjęć i filmowania omawiamy z księdzem.

Ankieta

Czy stosujesz antykoncepcję?

nie, nie stosuję żadnej
stosunek przerywany
prezerwatywa
pigułki lub plastry hormonalne
wkładka domaciczna
inne