Dzisiaj jest Sobota 08-08-2020
Ślub kościelny
Ślub kościelny nie jest uznawany przez polskie prawo. Należy oprócz niego wziąć ślub cywilny lub przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby ślub kościelny spełniał warunki ślubu konkordatowego. Ślub kościelny najczęściej jest zawierany w parafii panny młodej lub pana młodego. Można jednak wziąć ślub także w innym kościele. Wzięcie ślubu w innej parafii wymaga zgody własnej parafii i uzyskania tzw. Licencji na ślub. Jednak te formalności załatwia duchowny, który będzie Wam tego ślubu udzielał.

Wymagane dokumenty:

 • dowody osobiste,
 • metryki chrztu (nie starsze niż 3-miesięczne),
 • zaświadczenia o bierzmowaniu (jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu),
 • świadectwa nauki religii,
 • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej,
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii,
 • zaświadczenia o spowiedzi.

Terminy:

 • 6 miesięcy przed wybraną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu (czasami należy tę datę potwierdzić w wyznaczonym przez księdza terminie).
 • 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny. Do spisania protokołu z dokumentów potrzebne będą: dowody osobiste, metryki chrztu, zaświadczenia o bierzmowaniu i świadectwa nauki religii. Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach Młodych głoszone są zapowiedzi. Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi. W tym samym czasie należy rozpocząć uczęszczanie na kurs przedmałżeński (kurs trwa do 10 tygodni).
 • 2 miesiące przed ślubem należy zacząć spotkania w poradni rodzinnej (mogą trwać nawet 6 tygodni).
 • Dzień przed ślubem po raz drugi przystępujemy do sakramentu spowiedzi.
 • W dniu ślubu należy dostarczyć zaświadczenia o spowiedzi.

Opłaty:

 • za udzielenie ślubu obowiązuje opłata - "co łaska",
 • dodatkowe opłaty pobierane są przy wypisywaniu zaświadczeń o bierzmowaniu oraz metryk chrztu

Przebieg ceremonii:

W uroczystym dniu ślubu państwo młodzi oraz świadkowie składają podpisy w odpowiednich miejscach zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, na trzech egzemplarzach, które podpisuje również kapłan. Trzeba pamiętać, żeby w tym dniu przyjechać do Kościoła kilka minut wcześniej, by spokojnie dograć wszystkie formalności w zakrystii.

Po homilii następuje obrzęd zawarcia małżeństwa. Wszyscy wstają, a narzeczeni zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem, który zwracając się do nich po imieniu zadaje im następujące pytania:

(Imię i imię) czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?
Narzeczeni odpowiadają: Chcemy.
Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?
Narzeczeni: Chcemy.
Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?
Narzeczeni: Chcemy.


Następnie wszyscy zebrani śpiewają stojąc hymn do Ducha Świętego O Stworzycielu Duchu, przyjdź, prosząc Ducha Prawdy i Uświęciciela o dary i łaski konieczne w małżeństwie.

W chwili zawierania małżeństwa narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie, a kapłan wiąże je końcem stuły. Odtąd te ręce, będą nierozerwalnie sobie towarzyszyły, pomagały i wspierały się.

Narzeczeni powtarzają teraz kolejno za kapłanem:
Ja (imię) biorę Ciebie (imię) za żonę (męża) i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Szczegóły dotyczące wystroju kościoła, muzyki, możliwości robienia zdjęć i filmowania omawiamy z księdzem.

Ankieta

Gdzie zorganizujesz swoje wesele?

w restauracji
w hotelu
w dworku
na zamku
w gospodzie
u rodziny