Dzisiaj jest Sobota 15-08-2020
Księga Imion
Wszystkie imiona:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Imiona męskie:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Imiona żeńskie:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Wpisz szukane imię:
TYTUS
Imię męskie
TYTUS (łacińskie (titus - dziki gołąb) - sabińsko-rzymskie imię męskie głośne od czasów cesarza Tytusa Flawiusza Wespezjana, znanego w historiografii pod imieniem Tytusa (panował w latach 79-81), syna Tytusa Flawiusza Wespazjana, znanego w historiografii pod imieniem Wespazjana (69-79).  
Zdrobnienia Tytusik 
Inne języki łac., niem., ang. Titus, f r. Tite. wł., hiszp. Tito. 
Znani
Tytus Benni (1877-1935), językoznawca polski, założyciel Instytutu Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Tytus Chałubiński (1820-1889), lekarz i przyrodnik, odkrył lecznicze i urystyczne wartości Zakopanego, jeden z pionierów taternictwa. Tytus Czyżewski (1880-1945), malarz, poeta i krytyk sztuki, teoretyk formizmu. Tytus Dalewski (1841-1863), jeden z przywódców organizacji cywilnej Rządu Narodowego w czasie powstania styczniowego. Tytus Adam Działyński (1796-1861), mecenas sztuki, założyciel Biblioteki Kórnickiej, współzałożyciel, a później prezes powstałego w 1857 Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.  
Imieniny 4.I. 6.II. 
Święty ŚWIĘTY TYTUS, BISKUP 
Św. Tytus był przyjacielem i uczniem św. Pawła, który mianował go biskupem Krety. Około roku 56 św. Paweł wysłał go w misji do Koryntu, aby zreformował tamtejszą gminę chrześcijańską. W roku 64 św. Paweł wystosował doń list zalecając, aby troszczył się o swoich wiernych. Towarzyszył św. Pawłowi na synodzie w Jerozolimie, później wrócił na Kretę, aby sprawować swój urząd biskupi. Zmarł w Gortynie około 96 r.  

Zobacz inne imiona zaczynające się na literę 'T'
Zobacz inne imiona męskie zaczynające się na literę 'T'
Zobacz inne imiona żeńskie zaczynające się na literę 'T'
UWAGA
Urzędnik w USC ma prawo odmówić zarejestrowania wybranego przez Was imienia dla dziecka gdy wybraliście:
  • więcej niż dwa imiona,
  • imię/imiona ośmieszające,
  • imię/imiona nieprzyzwoite,
  • imię nie pozwalające odróżnić płci dziecka,
  • imię w języku obcym posiadające swój odpowiednik w języku polskim
Także prawo kanoniczne Kościoła katolickiego mówi, iż: "Rodzice chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać dziecku imienia obcego duchowi katolickiemu".

Imiona dla dzieci


Imiona męskie
Imiona żeńskie, sprawdź największą bazę imion żeńskich, ich pochodzenie i znaczenie, wejdź!

Imiona żeńskie
Imiona żeńskie, sprawdź największą bazę imion żeńskich, ich pochodzenie i znaczenie, wejdź!

Ankieta

Ile planujesz mieć dzieci?

nie planujemy, ile Bozia da :)
jedno
dwójkę
trójkę
więcej niż trójkę
nie będziemy mieć dzieci